“Als je langere tijd met je dromen werkt blijkt vaak dat er ook voorspellende elementen in je dromen zitten”

Droomtocht

In een Droomtocht leert u in 4 tot 5 weken waardevolle zaken over droominterpretatie en de toepassing van de inzichten die u uit uw dromen krijgt in uw dagelijks leven. In deze periode zult u ook merken dat u een (andere) relatie met uw dromen en uw dromende Zelf verwerft. Droomtochten hebben al een heleboel mensen geholpen hun leven te veranderen en een constructieve relatie met hun dromen te krijgen.

De Droomtocht vergt wel het een en ander van u. Zo dient u uw dromen meteen na het wakker worden te noteren en bereid te zijn één studieavond per week voor uzelf te reserveren. Dat is de avond waarop u op verschillende manieren met uw dromen aan het werk gaat. Ook is er – mocht u daar behoefte aan hebben – de mogelijkheid éénmaal per week telefonisch met mij te bespreken wat u meemaakt in uw Droomtocht, zoals bijvoorbeeld de inzichten die u verwerft of de moeilijkheden die u ondervindt.

Verder houden we gedurende uw Droomtocht contact per e-mail. Ik kan dan korte vragen beantwoorden en met u overleggen over de geschiktste dag en tijd voor het wekelijkse telefonische consult een aantal avonden na uw studieavond.

Als u uw Droomtocht heeft beëindigd is dit wat u volbracht zult hebben:

1. U heeft verschillende technieken geleerd waarmee u uw dromen kunt interpreteren.

2. U heeft geleerd hoe u uw dromen kunt gebruiken om op een creatieve manier hulp en adviezen te krijgen voor vragen en problemen die u heeft.

3. U heeft geleerd hoe u de droomjournaal meditatie techniek van het “geïnspireerde schrijven” kunt gebruiken om in contact te komen met uw intuïtie en uw probleemoplossende en creatieve vermogens.

4. U zult vooruitgang hebben geboekt in het beantwoorden van de specifieke vraag die u had of in het oplossen van het actuele probleem waar u mee zat, met behulp van de adviezen die u kreeg in uw dromen en meditaties.

Er zijn uiteraard heel veel verschillende technieken om dromen te interpreteren. Tijdens uw Droomtocht leert u technieken die u zélf kunt toepassen terwijl u uw droomjournaal bijhoudt. U leert het gebruik van zelf-ontdekkend schrijven als een middel tot droominterpretatie, van geïnspireerd schrijven als methode om inzicht in uzelf te krijgen, door zowel uw dromen als de ingevingen die u krijgt terwijl u uw dromen bestudeert tijdens de oefeningen.

De interpretatietechnieken leert u in het echte leven, namelijk uw eigen leven, waarbij deze benadering u de mogelijkheid geeft hulp of advies te vragen aan uw dromen. En door de hulp en adviezen daadwerkelijk toe te passen voorkomt u dat droominterpretatie een intellectueel spel wordt.

Kosten: € 180,=

Aanmelden of meer weten?
Stuur een email